Üldist

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digiküpsuse hindamise küsimustik

Kas olete kunagi mõelnud, et arutaks oma ettevõttes digitaliseerimise teemat? Kõigepealt tuleb teada, mida see tähendab, mis seisus teie ettevõte on ja miks see üldse oluline on.

Kui täidate küsimustiku, saate:

• üldised soovitused edasisteks tegevusteks digitaliseerimise suunas;

• inspiratsiooni oma ettevõttes digitaliseerimise üle arutelu alustamiseks;

• teada, milline on teie ettevõtte positsioon võrreldes teistega.

See väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digiküpsuse hindamise küsimustik aitab mõõta teie ettevõtte digiküpsust 10 ärivaldkonnas:

1. Digitaalne transformatsioon ja konkurents

2. Finantsandmete haldus

3. Personalikeskkond

4. Kliendisuhete haldus

5. Ressursside haldamine

6. Suhtlus ja kliendisuhted

7. Protsesside digitaliseerimine

8. Turvapoliitika ja -lahendused

9. Tootmise digitaliseerimine

10. Innovatsioon ja kasvuperspektiivid

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digiküpsuse hindamise küsimustik on peamiselt suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtkondadele (nt juhatuse liige, arendusjuht, omanik, tegevjuht).