O NARZĘDZIU

Internetowe narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej MŚP

Czy kiedykolwiek myślałeś o rozpoczęciu wewnętrznej dyskusji na temat cyfryzacji w swo­jej firmie? Pierwszy krok polega na tym, by zrozumieć, co kryje się pod tym pojęciem, w jakim miejscu znajduje się firma i dlaczego to takie ważne.

Po ukończeniu uzyskasz:

• ogólne zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku cyfryzacji;

• inspirację do rozpoczęcia wewnętrznej dyskusji na temat digitalizacji w swojej firmie;

• wiedzę, jak Twoja firma plasuje się na tle innych.
 
Internetowe narzędzie do rekomendowania dojrzałości cyfrowej MŚP umożliwia pomiar dojrzałości cyfrowej w 10 wymiarach biznesowych:
 
1. Transformacja cyfrowa i konkurencja
2. Zarządzanie danymi finansowymi 
3. Środowisko zasobów ludzkich
4. Zarządzanie relacjami z klientami
5. Zarządzanie zasobami
6. Komunikacja i relacje z klientami
7. Cyfryzacja procesów
8. Polityka i praktyki bezpieczeństwa
9. Cyfryzacja w produkcji
10. Innowacje i perspektywy wzrostu

Internetowe narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej MŚP jest przeznaczone przede wszystkim dla szczebla zarządczego MŚP (np. członek zarządu, kierownik ds. rozwoju, właściciel, dyrektor generalny).