Om

Online SME Digital maturity recommender tool

Är ni intresserade av att inleda en intern diskussion om digitalisering i ert företag? Börja gärna med detta test för ökad förståelse och insikt på området.

Efter genomfört test får ni:

• allmänna rekommendationer om kommande steg för ökad digitalisering;

• inspiration för att starta interna diskussioner om digitalisering i ert företag;
• insikt i företagets position i jämförelse med andra.
 
Detta onlineverktyg för små och medelstora företag ger er möjlighet att kontrollera företagets digitala insikt över 10 affärsdimensioner:
1. Digital transformation och konkurrens

2. Finansiell datahantering

3. HR och personalfunktioner

4. Kundrelationer

5. Resurshantering

6. Kommunikation

7. Digitalisering av processer

8. Säkerhetspolicy och praxis

9. Digitalisering i produktion

10. Innovations- och tillväxtperspektiv

Verktyget och dess frågor och resultat är främst inriktat mot ledningsnivå i små- och medelstora företag (t.ex. styrelseledamot, utvecklings- och produktionschef, ägare, vd eller motsvarande).