Privatumo politika

LIKTA tvarko asmens duomenis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (GDPR) (2016/679), Latvijos asmens duomenų tvarkymo įstatymą ir kitus galiojančius teisės aktus.

Asmens duomenų tvarkymo duomenų valdytojas yra Latvijos informacijos ir ryšių technologijų asociacija (toliau - LIKTA), vieningas registracijos numeris 40008038242, buveinės adresas: Stabu iela 47-1, Ryga, LV-1011. LIKTA yra atsakinga už internetinio MVĮ skaitmeninės brandos patarėjo įdiegimą ir už asmens duomenų tvarkymą šioje veikloje.

Duomenų tvarkytojai yra partneriai, padedantys LIKTA įgyvendinti projekto veiklą: Aalborgo universitetas (Danija), DIMECC (Suomija), Ekonomikos ir komunikacijos ministerija (Estija), ITL (Estija), INFOBALT (Lietuva), LINPRA (Lietuva), KIGEIT (Lenkija) ir RISE (Švedija). Projekto partneriai turi prieigą prie asmens duomenų konkrečioms užduotims atlikti ir yra įsipareigoję jų neatskleisti ir nenaudoti jokiems kitiems tikslams.

Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas (GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

Duomenų tvarkymo tikslas yra skatinti skaitmeninį raštingumą visuomenėje; Rinkti, analizuoti ir pateikti duomenis, kad suprastumėte savo įmonės padėtį kitų (regiono, šalies) įmonių atžvilgiu; pateikti bendras rekomendacijas dėl tolimesnių skaitmeninimo žingsnių.

Asmeniniai duomenys, surinkti ir tvarkomi internetinio MVĮ skaitmeninės brandos patarėjo

  • Kontaktinė informacija: e. pašto adresas, įmonės pavadinimas ir pareigos.
  • Kiti duomenys – iš klausimyno gauti duomenys.

Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau kaip 5 metus po DIGINNO projekto pabaigos. Pasibaigus pirmiau nurodytam terminui, visi jūsų asmeniniai duomenys bus ištrinti.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmeniniais duomenimis, taip pat, jei jie yra neišsamūs ar neteisingi, paprašyti juos atnaujinti ar pataisyti. Jei jūsų asmens duomenys yra tvarkomi remiantis jūsų sutikimu, galite laisvai pasirinkti sutikti arba nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys ir bet kuriuo metu lengvai ir patogiai atsiimti savo sutikimą nesutrikdydami prieš atšaukimą atliktų procesų. Jei turite klausimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis el. paštu: office@likta.lv. Jei manote, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisingai ar buvo pažeistos jūsų duomenų subjekto teisės, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų inspekcijai - info@dvi.gov.lv.

Latvijos informacijos ir ryšių technologijų asociacijos PRIVATUMO POLITIKĄ galima rasti ČIA.