Rezultatų kategorijos

 

ČEMPIONŲ LYGA (labai aukšta)

"Čempionų lygos" įmonė yra skaitmeninimo lyderė, turinti gilų supratimą apie skaitmeninius verslo modelius, produktų struktūras, procesus, technologijas, įrankius ir organizacinius modelius. Jos valdymas ir vidiniai procesai buvo sukurti atsižvelgiant į skaitmeninimą. Čempionų lygos įmonė nuolat seka tarptautinio lygio naujienas ir tyrimus skaitmeninimo srityje, ieškodama naujų būdų pagerinti savo strateginį poveikį ir tobulinti savo veiklą. Čempionų lygos įmonė taip pat bendradarbiauja ir patirties semiasi iš patikimų, pasaulinės klasės partnerių, dirbančių su skirtingais skaitmeninimo sprendimais. Gerai valdomas vidinių skaitmeninimo čempionų tinklas turi įgūdžių, reikalingų identifikuojant, planuojant, vadovaujant ir paaiškinant net sudėtingiausius ir didžiausius projektus ar organizacinius pokyčius. Čempionai vykdo sudėtingus skaitmeninimo projektus, stebi jų rezultatus ir valdo verslo dinamiką. Jie taiko sisteminį požiūrį į proceso tobulinimą ir gali daryti didelę įtaką visos įmonės tikslams ir produktyvumui. 
 

SPORTO ŽVAIGŽDĖS (aukšta)

"Sporto žvaigždžių" įmonė jau turi tvirtą supratimą apie skaitmeninimą: jo naudą, iššūkius ir būtinas sąlygas įmonės skaitmeninimui. Sporto žvaigždžių įmonė yra apsibrėžusi skaitmeninimo strategiją ir tęstinį jos įgyvendinimo procesą. Įmonė taip pat taiko sistemingą, žiniomis pagrįstą požiūrį į savo produktų, paslaugų ir procesų skaitmeninimą ir plėtrą. Sporto žvaigždžių įmonė yra sutelkusi geriausias kompetencijas skaitmenizavimo srityje į ekspertų tinklą visos įmonės mastu (Meistriškumo Centras) arba į centralizuotą korporatyvinę funkciją, turinčią savo aiškią rolę, išteklius ir pareigas. Įmonėse dirbantys skaitmenizavimo ekspertai palaiko ir plėtoja savo įgūdžius dalyvaudami formaliuose ir neformaliuose mokymuose, o įmonė ieško palaikymo iš kitų panašų požiūrį turinčių kompanijų reguliariai dalyvaudama savo industrijos renginiuose ir konferencijose. Jie yra pasirengę imtis netgi labai didelių vidinės plėtros projektų susiedami skaitmeninimo koncepcijas su savo kompanijos tikslais. Jie gali panaudoti įvairias priemones praktikoje, rasti būdus pagerinti procesų efektyvumą, identifikuoti naujus verslo modelius ir surinkti naudingų įžvalgų iš įmonės ar produkto duomenų. 

 

SVEIKATINGUMO KLUBAS (vidutinė)

"Sveikatingumo klubo" įmonė jau turėjo šiek tiek patirties su skaitmeninimu. Pavyzdžiui, įmonės atstovai galbūt jau dalyvavo vienos - dviejų dienų trukmės mokymuose ir jie turi formaliai pripažintas skaitmeninimo čempionų roles įmonės viduje. Sveikatingumo klubo įmonė supranta skaitmeninimo potencialą ir jau pradėjo formuoti bendrą įmonės skaitmeninimo strategiją arba bent jau pradėjo testuoti skaitmeninius sprendimus tam tikrose verslo srityse ir funkcijose. Sveikatingumo klubo įmonei vis dar reikalinga išorinė mentorystė ir parama, tačiau jos vidiniai skaitmeninimo čempionai gali būti paskiriami plėtros projektų vykdymui kaip pilnaverčiai komandos nariai ar netgi kaip ribotos apimties plėtros projektų vadovai.
 

RYTOJAUS HEROJAI (žema)

"Rytojaus herojų" įmonė neseniai pradėjo savo skaitmeninimą arba yra pirminėse šio proceso stadijose. Kai kurie atskiri darbuotojai turi žinių apie kliūtis, naudas ir verslo potencialą, susijusius su skaitmeninimu, tačiau jų žinios dar nėra susistemintos ir įmonė dar neturi formalaus skaitmeninimo plano. Skaitmeninimas dar nėra įmonės darbotvarkėje. Rytojaus herojų įmonei reikia išorinės paramos apibrėžiant ir įgyvendinant jos skaitmeninimo kelionę.