POLITYKA PRYWATNOŚCI

LIKTA przetwarza dane osobowe zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO; 2016/679), łotewską ustawą o przetwarzaniu danych osobowych i innymi obowiązującymi aktami prawnymi.

Administratorem danych do celów przetwarzania danych osobowych jest Łotewskie Stowarzyszenie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (dalej – LIKTA), jednolity numer rejestracyjny 40008038242, adres siedziby: Stabu iela 47-1, Rīga, LV-1011. LIKTA jest odpowiedzialna za wdrożenie internetowego narzędzia do rekomendowania dojrzałości cyfrowej MŚP (online SME Digital Maturity Recommender) oraz za przetwarzanie danych osobowych w ramach tych działań.

Podmioty przetwarzające dane są partnerami, którzy pomagają firmie LIKTA w realizacji działań projektowych: Uniwersytet w Aalborgu (Dania), DIMECC (Finlandia), Ministerstwo Gospodarki i Komunikacji (Estonia), ITL (Estonia), INFOBALT (Litwa), LINPRA (Litwa), KIGEIT (Polska) i RISE (Szwecja). Partnerzy projektu mają dostęp do danych osobowych w celu realizacji określonych zadań i są zobowiązani do nieujawniania i nieużywania ich do żadnych innych celów.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Celem przetwarzania danych jest promowanie umiejętności informatycznych w społeczeństwie; gromadzenie, analiza i prezentacja danych w celu poznania pozycji firmy względem innych (region, kraj); przedstawienie ogólnych zaleceń dotyczących kolejnych kroków w kierunku cyfryzacji.

Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Internetowe narzędzie do rekomendowania dojrzałości cyfrowej MŚP:

  • Dane kontaktowe: adres e-mail, nazwa firmy i stanowisko.
  • Inne dane – dane uzyskane z badania.

Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez 5 lat od zakończenia projektu DIGINNO. Po upływie powyższego terminu wszystkie Twoje dane osobowe zostaną usunięte.

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania ich aktualizacji lub sprostowania, jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie Twojej zgody, możesz swobodnie zdecydować, czy wyrazić zgodę na ich przetwarzanie. Możesz również ją w każdej chwili łatwo i wygodnie wycofać, bez konsekwencji dla wcześniejszego przetwarzania. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, możesz skontaktować się z nami przez e-mail: office@likta.lv. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane nieprawidłowo lub naruszone zostały Twoje prawa jako osoby, której dane dotyczą, możesz złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Danych – info@dvi.gov.lv.


POLITYKA PRYWATNOŚCI Łotewskiego Stowarzyszenia Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych znajduje się TUTAJ.