Integritetspolicy

LIKTA (Latvian Information and communications technology association) behandlar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (2016/679), den lettiska lagen om behandling av personuppgifter och andra tillämpliga rättsakter.

Kontrollanten för behandlingen av personuppgifter är LIKTA, registreringsnummer 40008038242, registrerad adress: Stabu iela 47-1, Riga, LV-1011. LIKTA ansvarar för implementeringen av Online SME Digital maturity recommender tool och för behandlingen av personuppgifter kopplat till detta.

Datahanterare är partners som bistår LIKTA att genomföra projektverksamhet: Aalborgs universitet (Danmark), DIMECC (Finland), Ministeriet för ekonomi och kommunikation (Estland), ITL (Estland), INFOBALT (Litauen), LINPRA (Litauen), KIGEIT (Polen) och RISE (Sverige). Projektpartner har tillgång till personuppgifter för specifika uppgifter och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat syfte.

Rättslig grund för databehandling och hantering är samtycke (artikel 6(1)(a) i GDPR).

Syftet med databehandlingen är att främja digital förståelse i samhället; Insamla, analysera och presentera data för att förstå företags position relativt andra (region, land); ge allmänna rekommendationer om nästa steg mot digitalisering.

Personuppgifter som samlas in och behandlas Online SME Digital maturity recommender tool är:

  • Kontaktinformation: e-postadress, företagsnamn och position.
  • Övriga uppgifter - data erhållna från ett test.

Personuppgifter kommer att bevaras i högst fem år efter det att DIGINNO-projektet har slutförts. Efter att ovanstående tidsfrist har löpt ut kommer alla personuppgifter att raderas.

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, såväl som, om de är ofullständiga eller felaktiga, att begära att de uppdateras eller korrigeras. Om dina personuppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke, kan du fritt välja att godkänna eller inte godkänna behandlingen av dina personuppgifter, och när som helst enkelt och bekvämt dra tillbaka ditt samtycke utan att påverka behandlingen som utförts före återkallelse. Om du har några frågor om behandling av personuppgifter, kan du kontakta oss via e-post: office@likta.lv. Om du anser att dina personuppgifter behandlas felaktigt eller att dina rättigheter har överträtts kan du lämna in ett klagomål hos tillståndsgivaren Data State Inspectorate - info@dvi.gov.lv.

Latvian Information and Communications Technology Association PRIVACY POLICY finns HÄR.