Användning av verktyget

Online SME Digital maturity recommender tool

 

STEG 1:  För att utvärdera företagets digitala insikt fyller ni i registreringsformuläret och anger följande information: e-postadress, företagsnamn, din position, antal anställda, sektor, region och omsättning.

  • Kryssrutan för godkännande måste markeras om ni önskar en kopia av resultatet via e-post.
  • Vänligen läs vår integritetspolicy noggrant för en tydlig förståelse för hur vi samlar in, skyddar eller på annat sätt hanterar personuppgifter. Kryssrutan för att integritetspolicyn är läst och accepterad måste markeras.

 

STEG 2: Detta onlineverktyg för små och medelstora företag ger er möjlighet att kontrollera företagets digitala insikt över 10 affärsdimensioner.

  • Ni kan välja att svara endast på de övergripande frågorna för att få en snabb överblick av företagets situation. Detta tar cirka 10 minuter att slutföra.
  • Eller så kan ni svara på alla frågor och då få en mer detaljerad insikt. Detta tar cirka 30 minuter att slutföra. 

 

STEG 3: En för företaget specifik rapport skickas efter avslutat test till den angivna e-postadressen. Detta innehåller:

  • Ett PDF-dokument med beskrivningen av företagets resultat och allmänna rekommendationer om nästa steg mot ökad digitalisering.
  • En länk via vilken ni kan återvända till testet för att när som helst uppdatera svar.

 

STEG 4:  Genom att välja utifrån kriterierna sektor, region, omsättning och anställda så kan företagets resultat och position jämföras med bilden av andra företag som nyttjat verktyget.

  • Övergripande resultat visar i vilken av de 4 resultatkategorierna som företaget landar.
  • Detaljerat resultat visar företagets position inom vart och ett av de tio fokusområdena.

 

STEG 5: Det är möjligt att dela företagets resultat via sociala medieplattformar.