RESULTATKATEGORIER

 

CHAMPIONS' LEAGUE (Mycket högt resultat)

Champions' League företag leder utvecklingen och användandet av digitalisering. De har djup förståelse av digitala affärsmodeller och processer. Digitala verktyg stödjer och utvecklar verksamhet och organisation. Verksamhet och processer är designade för digitalisering. Champions' League företagen följer internationell forskning och utveckling där de har identifierat den fortlöpande benchmark de behöver göra, även utanför sin egen bransch. Champions' League företagen har etablerade partnerskap med framstående leverantörer på flera av digitaliseringens områden, de är företagen som leverantörerna tävlar om att få samarbeta med. Medarbetarna har erfarenhet och kompetens för att återkommande identifiera, planera, leda, driva, förklara och utbilda de mest komplexa digitaliseringsaktiviteterna. Resultat från aktiviteter har allt som oftast effekter på utförande och dynamik i affär. Champions' League företagens aktiviteter påverkar även direkt eller indirekt digitaliseringen av deras kunder, leverantörer, medarbetare och omvärld.

 

ELITKLASS (Högt resultat)

Elitklassens företag har en omfattande insikt i de värden, fördelar, utmaningar och krav som kommer med digital transformation. Förändringen är förankrad, drivs strategiskt och implementering sker fortlöpande. Dessa företag har även ett systematiskt och kunskapsbaserat drivet utvecklingsarbete kopplat till digitalisering och effektivisering av verksamhet, processer, produkter och tjänster. I elitföretagens organisation finns flera roller med en stor andel digitalisering på sitt ansvarsområde, roller som mer liknar experter och som även kan ingå i formaliserade grupper eller till och med avdelningar. Intern och extern fortbildning av medarbetare kopplat till digitaliseringsområdet är naturligt och frekvent förekommande på företaget. Interna resurser söker aktivt extern hjälp och medverkar i nätverk och sammanhang för utbyte av erfarenheter och kunnande, men de initierar och utför även själva direkta förändringar i verksamheten. Elitföretagen påvisar en tydligare koppling mellan övergripande mål och de digitaliseringsaktiviteter man arbetar med och användandet av data är utbrett och ses som en tillgång för vidare förädling. Dessa företag är mer förtrogna med och använder flera olika verktyg, de har etablerat kontakt med flera leverantörer gällande digitalisering och de har i allt större utsträckning öppnat upp för att koppla insatser till stora eller små förändringar i sin affärsmodell.

 

MOTIONSKLASS (Medelresultat)

Motionsklassens företag har redan ett antal digitaliserade funktioner. Ett mindre antal medarbetare kan ha utbildats eller ses som digitalt kunniga i företaget. Motionsklassens företag har viss insikt och förståelse kring de möjligheter och den potential som finns i en utökad digitalisering, något som också påverkar strategiska beslut. De har börjat testa och pilota digitala lösningar på olika håll i verksamheten. Motionsklassens företag behöver fortfarande en stor del extern hjälp och coachning, men det finns mottagare i organisationen som driver frågor och aktiviteter internt.

 

MORGONDAGENS STJÄRNOR (Lägre resultat)

Morgondagens stjärnor är företag som nyligen startat sin digitala förändring eller som befinner sig i tidiga skeden. Det kan finnas medarbetare med insikt och förståelse, men de är relativt ensamma och saknar systematiskt och strategiskt stöd från organisationen. Digitaliseringen i företaget saknar drivkraft och förändringen finns inte etablerad på agendan för utveckling av företagets affärer. Företagen i gruppen morgondagens stjärnor behöver en stor andel extern hjälp för att definiera, starta och implementera sin digitala transformation, men effekterna för dessa företag kan bli stora och snabba.