Sposób wykorzystania

Internetowe narzędzie do oceny dojrzałości cyfrowej MŚP

 

KROK 1: Aby ocenić dojrzałość cyfrową swojej firmy, należy wypełnić formularz rejestracyjny i podać następujące informacje: adres e-mail, nazwa firmy, stanowisko, liczba pracowników, branża, region i obrót.

  • Musisz zaznaczyć pole zgody, jeśli chcesz otrzymać wyniki swojej firmy pocztą elektroniczną.
  • Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą polityką prywatności, aby dokładnie zapoznać się ze sposobem, w jaki zbieramy, przetwarzamy, chronimy lub w inny sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Musisz zaznaczyć pole potwierdzające zapoznanie się z polityką prywatności.

 

KROK 2: Internetowe narzędzie do rekomendowania dojrzałości cyfrowej MŚP umożliwia pomiar dojrzałości cyfrowej w 10 wymiarach biznesowych:

  • Wystarczy, że odpowiesz jedynie na ogólne pytania, aby szybko poznać dojrzałość cyfrową swojej firmy. Zajmie Ci to około 10 minut.
  • Możesz też odpowiedzieć na wszystkie pytania, aby uzyskać bardziej szczegółową wiedzę na temat dojrzałości cyfrowej Twojej firmy. Zajmie to około 30 minut.

 

KROK 3: Twój spersonalizowany raport zostanie natychmiast wysłany na Twój adres e-mail. Otrzymasz:

  • Dokument PDF z opisem wyników Twojej firmy i ogólnymi zaleceniami dotyczącymi kolejnych kroków w kierunku cyfryzacji.
  • Odnośnik, który pozwoli Ci wrócić w każdej chwili, aby zaktualizować swoje odpowiedzi.

 

KROK 4: Dowiesz się, jak Twoja firma plasuje się na tle innych, wybierając następujące kryteria: sektor, region, obrót, zatrudnienie.

  • Wyniki ogólne pokazują, w której z 4 kategorii aktualnie się znajdujesz.
  • Szczegółowe wyniki pokazują, jakie są wartości procentowe i średnie dla Twojej firmy w każdym z 10 interesujących Cię obszarów.

 

KROK 5: Możliwe jest dzielenie się wynikami swojej firmy za pośrednictwem platform mediów społecznościowych.