KATEGORIER AF RESULTATER

 

CHAMPIONS' LEAGUE (meget høj)

Champions League-virksomheden er en frontløber inden for digitalisering med dyb forståelse af digitale forretningsmodeller, produktstrukturer, processer, teknologier, værktøjer og organisationsmodeller. Dens organisering og interne processer er designet med henblik på digitalisering. Champions League-virksomheden følger løbende international forskning og identificerer relevante benchmarks også uden for sin egen branche, når den søger nye måder at forbedre sin strategiske indvirkning og operationelle ekspertise. Champions League-virksomheden har også evnen til at udnytte support fra en portefølje af pålidelige partnere i verdensklasse, der repræsenterer forskellige aspekter af digitalisering. Et godt styret netværk af interne digitaliseringschampioner mestrer de nødvendige færdigheder til at identificere, planlægge, lede og forklare selv de mest komplekse og ekspansive projekter eller organisatoriske ændringer. Disse championer fortsætter med at gennemføre omfattende digitaliseringsprojekter, overvåge deres resultater og styre forretningsmæssige konsekvenser og dynamik. De har en systematisk tilgang til processforbedring med potentialet til at have en betydelig indflydelse på hele virksomhedens mål og produktivitet.

 

SPORTSSTJERNER (høj)
Sportsstjernevirksomheden har allerede en solid forståelse af digitalisering: dens fordele, udfordringer og krav. Sportsstjernevirksomheden har defineret sin digitaliseringsstrategi og en kontinuerlig proces til at implementere den. Virksomheden har også en systematisk, videnbaseret tilgang til digitalisering og udvikling af sine produkter, tjenester og processer. Sportsstjernevirksomheden har samlet sine digitaliseringschampioner enten i et virksomheds ekspertnetværk (Center of Excellence) eller i en virksomhedsfunktion med sin egen rolle, ressourcer og ansvar. Interne digitaliseringschampioner opretholder og udvikler deres færdigheder ved at deltage i (formelle eller uformelle) træningsaktiviteter, og virksomheden søger støtte fra ligesindede virksomheder ved regelmæssigt at deltage i branchearrangementer og konferencer. De er klar til at tage ansvar for selv store interne udviklingsprojekter, hvilket skaber forbindelser mellem forskellige digitaliseringskoncepter og organisationens mål. De kan tage forskellige værktøjer i brug, finde muligheder for at spild i processer, identificere nye forretningsmodeller og nyttige indsigter fra virksomheds- og produktdata.

 

FITNESS CLUB (medium)

Fitness Club virksomheden har allerede haft en vis eksponering for digitalisering. For eksempel kan virksomhedsrepræsentanter have deltaget i træningssessioner i løbet af en dag eller to, og de har formelt anerkendte roller som digitaliseringsmestre i virksomheden. Fitness Club virksomheden forstår potentialet i digitalisering og er allerede begyndt at definere en overordnet digitaliseringsstrategi eller er i det mindste begyndt at teste og pilotere digitale løsninger inden for udvalgte forretningsområder og funktioner. Fitness Club virksomheden har stadig brug for ekstern vejledning og support, men dets interne digitaliseringsmestre kan deltage i udviklingsprojekter som fuldt bidragende teammedlemmer eller endda som ledere af udviklingsprojekter af begrænset omfang.

 

MORGENDAGENS HELTE (lav)

Morgendagens helte virksomheden er lige startet sin digitalisering eller befinder sig stadig i de tidlige faser af processen. Nogle individuelle medarbejdere har viden om udfordringer, fordele og forretningspotentiale i forbindelse med digitalisering, men deres forståelse er ikke indsamlet systematisk, og virksomheden har ikke en formel digitaliseringsplan. Digitalisering er endnu ikke på virksomhedens forretningsdagsorden. Morgendagens helte virksomheden har brug for ekstern support til at definere og implementere sin digitaliseringsrejse.